Downloads

Brief mbt de vertraging bij het aansluiten.

509Kb Helaas gaat er vertraging optreden bij het aansluiten. Met deze brief willen we aan de leden uitleggen hoe deze vertraging is ontstaan en wat dat betekent voor het tijdstip waarop men straks gebruik kan gaan maken van de glasvezelaansluiting.

Aangepaste planning (vanaf 6 juni)

19,8Kb Hierbij treft u de meest recente planning. m.b.t. de laatste graafwerkzaamheden, het glasvezel blazen en vanaf 13 juni de start van de HAS, oftewel de ‘huisaansluitingen'.

Aansluitschema binnenshuis

288Kb U krijgt een aansluiting op het glasvezelnetwerk van De Kop Breed. In bijgevoegd aansluitschema vindt u een uitleg in 4 punten voor de meest voorkomende situaties.

Planning graafwerkzaamheden

501Kb Zoals u wellicht reeds gezien heeft zijn de graafwerkzaamheden inmiddels in volle gang. Hierbij treft u de planning voor de graafwerkzaamheden. Let op deze planning betreft alléén het graven en niet het aansluiten en is uiteraard onder voorbehoud van de weersomstandigheden.

Overdrachtformulier

pdf (499Kb) Met het door beide partijen ondertekenen van dit document wordt de deelnemersovereenkomst en het bijbehorende lidmaatschap inclusief de in de voorwaarden benoemde bijkomende bepalingen betreffende de aansluiting op het glasvezelnetwerk van De Kop Breed overgedragen.

Voorwaarden De Kop Breed

pdf (515 Kb) U bent een overeenkomst aangegaan tot deelname aan het glasvezelnetwerk gerealiseerd door de Coöperatie De Kop Breed U.A. in het aansluitgebied Roderwolde e.o. De in deze voorwaarden benoemde bepalingen gelden voor alle deelnemende leden van de coöperatie De Kop Breed U.A. die diensten via het glasvezelnetwerk afnemen.

Aanmeldformulier Coöperatie De Kop Breed

PDF (3 pagina's) Met dit formulier meldt u zich aan als lid van de Coöperatie De Kop Breed. Dit is nodig om van onze diensten gebruik te kunnen maken. Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met het betalen van 7 euro per maand gedurende tien jaar; de z.g. Buitengebiedtoeslag. Voor betaling per maand ondertekent u bijlage A. Voor betaling in één keer (750 euro, d.w.z. 90 euro korting) ondertekent u bijlage B. N.B.! U dient ook een provider te kiezen! De adressen waar u uw aanmeldformulier in kunt leveren vindt u op deze website onder nieuws/inleveradressen.

Aanmeldformulier Netvisit

PDF Indien u voor Netvisit kiest als uw nieuwe provider kunt u dit formulier invullen en opsturen naar het op het formulier vermelde adres.

Aanmeldformulier PLINQ

PDF Indien u voor PLINQ kiest als uw nieuwe provider kunt u dit formulier invullen en opsturen naar het op het formulier vermelde adres.