Nieuws

Agenda Algemene Ledenvergadering 15 juni 2017

5 juni 2017 Bestuur De Kop Breed

Geachte leden van De Kop Breed,

Bijgaand vindt U de agenda voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 15 Juni 2017 om 20.00 uur in het MFA, Hoofdstraat 21, 9315 PA Roderwolde.

Iedereen is van harte welkom op onze eerste Algemene Leden Vergadering.

 

Agenda

  1. Opening (door Jan Visser voorzitter Raad van Toezicht)
  2. Agenda (Aanvulling op de agenda inleveren voor 10 juni)
  3. Stukje geschiedenis (door Jan Visser)
  4. Benoeming ledenraad, bestaand uit 9 personen (zie onderstaande lijst)
  5. Stand van zaken Directie, met hierin financiën, begroting, verhoging contributie met € 2,50 en indexering per 1 januari 2018. (door Menne Kamminga)
  6. Van Verbinddrenthe komt Karma Sierts of Jan Hut om uitleg te geven hoe gaat met de andere initiatieven in Drenthe.
  7. Tevens aanwezig de providers Plinq en Netvisit voor eventuele vragen.
  8. Rondvraag/w.v.t.t.k.
  9. Sluiting

Koffie en 1 consumptie wordt aangeboden door De Kop Breed.

 

Met vriendelijke groet,

Jan Visser (Namens Directie, Raad van Toezicht en Ledenraad)

 

 

De volgende personen zullen de Ledenraad van de coöperatie gaan vormen:

Cas Cnossen       cas@cnossenleekstermeer.nl
Aart Wedemeijer   aart.wedemeijer@gmail.com
Richard van Dijk     r_van_dijk@planet.nl
Rob de Meijer       ytro.Weehorst@inter.nl.net
Douwe Oppewal   douwe@oppewal.nl
Feike Schootstra   fsp46@hotmail.com
Harry de Wit      roder@fosag.nl
Kees Tol           keeshannie@me.com
Geert Wolters      g.wolters8@kpnplanet.nl

Zoeken
Laatste nieuwsberichten
Nieuwsarchief