Coöperatie De Kop Breed

De Kop Breed is de coöperatie verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van een eigen glasvezelnetwerk in de kop van Drenthe. Het aansluitgebied omvat het gebied van Peizermade tot het Leekstermeer en van de A7 tot aan de Roderweg en de J.P. Santeeweg in Nietap. De Kop Breed is in 2014 ontstaan vanuit een initiatief van Dorpsbelangen Roderwolde. Met hulp van Verbind Drenthe, het door de de provincie opgezette orgaan ter ondersteuning van lokale glasvezelinitiatieven, is in 2016 het netwerk aangelegd en opgeleverd. Op dit moment zijn er ongeveer 500 particulieren en bedrijven aangesloten op het netwerk van De Kop Breed.

Er zijn op dit moment twee providers die hun diensten aanbieden op het netwerk van De Kop Breed, te weten Netvisit en Plinq. Beide providers kunnen een totaalpakket aan diensten leveren op het gebied van internet, televisie en telefonie.