Leden

De leden van coöperatie De Kop Breed zijn gezamenlijk eigenaar van het glasvezelnetwerk waarover de providers hun diensten aanbieden. De leden zijn daarvoor een contract aangegaan met de coöperatie. In dit contract staan de voorwaarden en verplichtingen van zowel de coöperatie als van de leden.

Op deze pagina’s willen we een aantal situaties benoemen die zich voor kunnen doen als er iets verandert in de status van uw lidmaatschap. U verhuist misschien naar ons aansluitgebied en wilt diensten gaan afnemen via ons netwerk. Of u vertrekt juist uit ons aansluitgebied.

Mocht u de gewenste informatie niet vinden, neemt u dan contact op met communicatie@dekopbreed.nl.