Algemene Ledenvergadering

Algemene ledenvergadering (ledenraad)

Statutair is de coöperatie verplicht 2 maal per jaar een ALV te houden.

Het bestuur rapporteert over de voortgang van de coöperatie en de leden kunnen vragen stellen. De ALV wordt gehouden in de eerste week van april en de eerste week van oktober. Voor 2019 zijn de data: donderdag 4 april en donderdag 3 oktober, aanvang 19.30 in de MFA Roderwolde.

De agenda wordt via de website bekend gemaakt. De notulen van de vorige ALV’s zijn te vinden op de downloadpagina.