Installatieservice

Als u een abonnement afsluit bij één van onze providers kunt u gebruik maken van de installatieservice die zij aanbieden aan nieuwe abonnee’s. Zij zorgen ervoor dat uw verbinding werkend wordt opgeleverd.

Naast deze installatieservice zijn er ook een aantal vrijwilligers voor De Kop Breed actief die u met raad en daad kunnen bijstaan bij de aanleg van uw bekabeling in huis. Deze mensen doen dat in hun vrije tijd, dus zijn niet op afroep beschikbaar. Eventuele materiaalkosten worden in rekening gebracht. U kunt onze installatieservice bereiken via installatie@dekopbreed.nl
NB De installatieservice is geen storingsdienst!