Verhuizen

Als lid hebt u een contract met de coöperatie waarin o.a. staat dat u gedurende tien jaar iedere maand 7 euro aan de coöperatie verschuldigd bent, de zogenaamde buitengebiedtoeslag. Dit contract blijft ook van kracht als u uit ons aansluitgebied verhuist.

Contract overdragen

Het is voor de nieuwe eigenaar van uw woning mogelijk om uw contract over te nemen. Daarvoor tekent u beide het overnameformulier, dat hier te downloaden is. Dit getekende formulier kunt ui mailen naar communicatie@dekopbreed.nl of opsturen naar De Kop Breed, Meerweg 22, 9312 TD Nietap. De nieuwe eigenaar van de woning is dan verantwoordelijk voor het contract. Het gedeelte van het contract dat u als oude eigenaar al hebt voldaan wordt in mindering gebracht.

Contract niet overdragen

Als de nieuwe eigenaar van uw woning het contract niet over wil nemen blijft u aansprakelijk voor het restant van de buitengebiedtoeslag. Stel dat u uw huis drie jaar na het afsluiten van het contract verkoopt en de nieuwe eigenaar neemt het contract niet over dan krijgt u een factuur voor de resterende 7 jaar x 12 maanden x 7€ = 588€.

Buitengebiedtoeslag afgekocht

Mocht u er indertijd voor hebben gekozen de buitengebiedtoeslag in één keer af te kopen dan vindt er geen restitutie plaats. In geval van verkoop van uw woning is de nieuwe eigenaar in dat geval vrijgesteld van het betalen van de buitengebiedtoeslag, mocht deze besluiten diensten af te nemen via ons netwerk.