Organisatie

De Kop Breed is een initiatief dat is ontstaan vanuit Dorpsbelangen Roderwolde e.o. Het initiatief breidde zich als een olievlek uit over de omliggende dorpen en buurtschappen en omvat nu het hele gebied van de A7 tot aan de Roderweg/J.P. Santeeweg en van het Leekstermeer tot aan Peizermade.

Organisatorisch gezien wordt het bestuur van de coöperatie gevormd door een directie, een Raad van Toezicht en een Ledenraad. Al deze mensen verrichten hun werk voor de coöperatie op vrijwillige basis.

De directie wordt gevormd door:
algemeen directeur: Geert Wolters (directie@dekopbreed.nl)
technisch beheer: Hans Noordhof (beheer@dekopbreed.nl)
financiële administratie: Hindrik Schuiling (administratie@dekopbreed.nl)
ledenadministratie: Christiaan van der Schoot (leden@dekopbreed.nl)
communicatie: Douwe Oppewal (communicatie@dekopbreed.nl)

De Raad van Toezicht zijn:
Oeds Keizer (o.l.keizer@pl.hanze.nl)
Roelof Blomsma (jannie.roelof@dekopbreed.nl)
Lammer Dijkstra (lammertedijkstra@gmail.com)
Feike Tuinhof (ftuinhof@gmail.com)
Jan Visser (visserjan52@gmail.com)

De Ledenraad wordt gevormd door:
Aart Wedemeijer (aart.wedemeijer@gmail.com)
Kees Tol (keeshannie@me.com)
Cas Cnossen (cas@cnossenleekstermeer.nl)
Harry de Wit (info@roderbv.nl)
Feike Schootstra (fsp46@hotmail.com)
Richard van Dijk (r_van_dijk@icloud.com)
Rob de Meijer (ytro.weehorst@inter.nl.net)
Douwe Oppewal (douwe@oppewal.nl)